Sport: Język, Społeczeństwo, Kultura

Sport: Język, Społeczeństwo, Kultura

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi konferencji naukowej UMK Sport: Język, Społeczeństwo, Kultura, która odbędzie się w dniach 15-16 października 2020 roku w Toruniu. 

Celem konferencji jest zgromadzenie przedstawicieli różnych dyscyplin i profesji zajmujących się sportem oraz integracja środowiska naukowego i pozanaukowego wokół jego problematyki. Zaproponowany trójpodział podkreśla z jednej strony interdyscyplinarny charakter konferencji, z drugiej zaś pozwala kierować zaproszenie do przedstawicieli najróżniejszych dyscyplin naukowych, również ludzi sportu (komentatorów, arbitrów, dziennikarzy sportowych, sportowców):

  • pierwszy człon trójpodziału (Język) skierowany jest przede wszystkim do językoznawców podejmujących w swoich badaniach szeroko rozumianą problematykę języka sportu,
  • drugi filar (Społeczeństwo) kierujemy do socjologów, politologów, ekonomistów, prawników, historyków sportu, psychologów, pedagogów oraz przedstawicieli nauk medycznych, których badania pozostają w związku z tematyką sportu,
  • trzeci człon (Kultura) odnosi się do kulturoznawców, literaturoznawców, historyków kultury, historyków sztuki ukierunkowanych badawczo na problematykę sportu, motywów sportowych i przejawiania się tej działalności w kulturze.

Prosimy o zgłaszanie propozycji tematów referatów wraz z krótkim opisem do 7 czerwca 2020 r. poprzez naszą stronę internetową (zakładka Abstrakty dostępna po zalogowaniu). Ponadto informujemy, że istnieje, w ramach ramowej struktury konferencji, możliwość zaproponowania sekcji tematycznych (do 30 marca 2020). Więcej informacji odnośnie do terminów i opłat znajdziesz tutaj.

Ze sportowym pozdrowieniem!

Organizatorzy konferencji

Konferencja w Toruniu